សំរាកពីការងារ ហេតុអ្វីត្រូវធុញទ្រាន់? កំសាន្តហ្គេមថ្មីៗ សប្បាយជក់ចិត្ត កំសាន្តលំដាប់អភិជនជាមួយនឹងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ បង្កើតបទពិសោធន៍ឲ្យកាន់តែរំភើប។      
  • slide1 slider
  • slide2 slider
  • slide3 slider
  • slide0 slider
  • slide0 slider
ជំហ៊ានទី១ ចុះឈ្មោះ បង្កើតគណនីលេង
ជំហ៊ានទី២ ដាក់ប្រាក់ ភ្ជាប់លេខប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់
ជំហ៊ានទី៣ ស្នើយក ប្រាក់បន្ថែមពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង
ជំហ៊ានទី៤ ដកប្រាក់ ប្រាក់ឈ្នះរបស់អ្នក
ប្រូម៉ូសិនពិសេសៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
100%
ទឹកប្រាក់ ស្វាគមន៌
ស្វាគមន៏សមាជិកថ្មី
បន្ថែមទឹកប្រាក់ 100%
ច្រើនរហូតដល់ 200 ដុល្លារសំរាប់ហ្គេមគ្រប់ប្រភេទ
សេវាកម្មនៃការរង់ចាំ
ការដាក់ប្រាក់

រយៈពេលជាមធ្យម

3 - 5
 នាទី
ការដកប្រាក់

រយៈពេលជាមធ្យម

5 - 10
 នាទី
ផ្នែកបំរេីអតិថិជន 24ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍
LINE
វិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ :
ដៃគូទំនុកចិត្ត :
LINE